ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, встановлення на мобільний телефон застосунку «єАдвокат», та рівно з цим проходження реєстрації на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua (незалежно на якій саме сторінці цих web-сайтів) є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна на web-сайті zahist.ua. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Адвокатське об’єднання «Захист», (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісів мобільного застосунку «єАдвокат» та web-сайтів zahist.ua та client.zahist.ua.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець –Адвокатське об’єднання «Захист.

1.4. Сервіс – отримання інформації з мобільного застосунку «єАдвокат» та web-сайтів zahist.ua та client.zahist.ua.

1.5. Замовник – фізична та/або юридична особа, Замовник сервісу, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та встановила на мобільний телефон застосунку «єАдвокат», та рівно з цим пройшла реєстрацію на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua (незалежно на якій саме сторінці цих web-сайтів).

1.6. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу мобільного застосунку «єАдвокат» та web-сайтів zahist.ua та client.zahist.ua на платній або безкоштовній основі.

1.7. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем, або іншою особою, Замовнику будь-якої послуги. Обсяг платних послуг визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.8. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем, або іншою особою, Замовнику будь-якої послуги без оплати. Обсяг безоплатних послуг визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.9. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника за доступ до сервісу мобільного застосунку «єАдвокат» та web-сайтів zahist.ua та client.zahist.ua.

1.10. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Замовника та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.13. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних. Встановлення на мобільний телефон застосунку «єАдвокат», та рівно з цим проходження реєстрації на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua (незалежно на якій саме сторінці цих web-сайтів) передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.14. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.15. Компанія-партнер Виконавця – це суб’єкт господарської діяльності, з яким Замовник може укласти договір про надання послуг, фіксуючи там самим свою згоду на приєднання до умов цього договору. Такою компанією Виконавець, на свій розсуд, може визначити будь-який суб’єкт господарської діяльності.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу мобільного застосунку «єАдвокат» та web-сайтів zahist.ua та client.zahist.ua, після здійснення Замовником реєстрації в мобільному застосунку «єАдвокат» чи на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua.

2.2. Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до сервісу мобільного застосунку «єАдвокат» чи на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються в мобільному застосунку «єАдвокат» чи на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими для Замовника. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися сервісами мобільного застосунку «єАдвокат» чи web-сайтів zahist.ua або client.zahist.ua.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від Виконавця.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник самостійно реєструється в мобільному застосунку «єАдвокат» чи на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua та автоматично отримує доступ.

3.2. Замовник Використовує платні послуги за власним бажанням, без обмежень.

3.3. У випадку, якщо оплата не була здійснена, доступ здійснюється у рамках, визначених Виконавцем.

3.4. Доступ до сервісу, як комп’ютерної програми, є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

3.5. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови надання сервісу.

3.6. Умови обсягу послуг становлять невід’ємну частину цих Умов та є обов’язковими для усіх Замовників. Крім того, можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до сервісу. Такі положення також є невід’ємною частиною цих Умов.

3.7. Виконавець, на свій розсуд, у будь-який момент, без зазначення підстав може заблокувати Замовнику доступ до сервісу.

4. АКАУНТ

4.1. Для використання функціоналу Сервісу, Замовнику необхідно зареєструвати Акаунт. Для реєстрації Акаунту Замовнику необхідно: (а) надати ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефона та адресу проживання; або (б) укласти договір з Виконавцем (або компанією-партнером Виконавця), що буде означати надання згоди на реєстрацію свого акаунта.

4.2. Реєструючись в Сервісі, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.3. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Замовником встановлено в Політиці конфіденційності.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надавати Замовнику доступ до сервісу, в обсязі, який визначить самостійно.

5.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації Акаунту та/або використання сервісу.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Припиняти надання доступу до сервісу.

5.2.2. Змінювати порядок надання доступу до сервісу та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни в мобільному застосунку «єАдвокат» чи на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua.

5.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.2.4. Залучати компанії-партнерів Виконавця для надання платіжних сервісів для оплати послуг Виконавця.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

5.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.3.6. Замовник зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Сервісі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Сервісу інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про сервіс.

5.4.2. Використовувати Сервіс у межах функціоналу доступного згідно із цими Умовами.

5.4.3. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сервісу або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу Сервісу або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до умов, які опубліковані в мобільному застосунку «єАдвокат» чи на web-сайті zahist.ua або client.zahist.ua. Ціни вказуються в національній валюті України.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця або компанії-партнера Виконавця.

6.3. Сервіс надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати. Датою початку надання сервісу Виконавцем є день надходження коштів від Замовника.

6.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. ІНФОРМАЦІЯ СЕРВІСУ

7.1. В сервісі можуть бути розміщені публікації, статті та інші інформаційні матеріали публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Виконавець, так і інші особи. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання.

7.2. Дані, отримані з ресурсів третіх осіб, є відкритими даними, отриманими з офіційних джерел, пошукових систем Google, ресурсів інших третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України. Сервіс збирає, аналізує та використовує дані з відкритих джерел, але не виключно з набору даних, які підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

7.3. Відповідність та правильність даних в сервісі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їхнього використання.

7.5. Сервіс може містити посилання на веб-сайти, веб-сторінки та програми третіх сторін. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з умовами використання відповідних веб-сайтів і погоджуєтеся з тим, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик та несете повну відповідальність за відповідні дії.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.2. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в сервісі має винятково інформаційний характер. Замовник використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

8.3. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи сервісу, бажано припинити його використання.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з сервісу, якщо інше не встановлено законом.

8.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими умовами сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці умови, доступ Замовника до сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до сервісу, заблокувати або видалити акаунт у зв’язку із порушенням даного Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Ці умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

9.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

9.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

9.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Всі компоненти сервісу в цілому належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

10.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів сервісу без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого акаунту. Для видалення акаунту Замовнику потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

11.2. Виконавець має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.

11.3. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі сервісу. Нова редакція умов набуває чинності з моменту її розміщення в сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні умови. Якщо після спливу 1 (одного) календарного дня після внесення змін Замовник продовжує використовувати сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

11.5. Усі запити щодо використання сервісу, зокрема ті, що передбачені цими умовами, повинні надсилатися Виконавцю на адресу зазначену на сервісі.